KT HẢI VĂN HÒN NGƯXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian KT HẢI VĂN HÒN NGƯ (48081GIO) KT HẢI VĂN HÒN NGƯ (48081DMB)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH fxfx2s dxdx2s TGXH2s Ac Mực nước biển (H): Nhiệt độ nước biển: Độ muối biển (S):