Danh sách trạm đo TV triều

STT Tên trạm Mã trạm
1 ĐÀI KTTV KV ĐB BẮC BỘ ÐBBB
2 TV Phả Lại 91170
3 TV Cát Khê 91172
4 TV Phú Lương 91173
5 TV Bến Bình 91171
6 TV An Phụ 91175
7 TV Quảng Đạt 91174
8 TV Bá Nha 91176
9 TV Hưng Yên 74169
10 TV Bến Đế 74181
11 TV Gián Khẩu 74182
12 TV Ninh Bình 74190
13 TV Như Tân 74180
14 TV Phủ Lý 74179
15 TV Phú Lễ 74185
16 TV Nam Định 74183
17 TV Trực Phương 74184
18 TV Thái Bình 74195
19 TV Triều Dương 74194
20 TV Tiến Đức 74196
21 TV Quyết Chiến 74197
22 TV Ba Lạt 74198
23 TV Đông Quý 91180
24 ĐÀI KTTV KV ĐÔNG BẮC DBAC
25 TV Phủ Lạng Thương 91313
26 TV Lục Nam 91316
27 TV Phúc Lộc Phương 91310
28 TV Đáp Cầu 91311
29 TV Bến Hồ 91317
30 TV Bến Triều 91325
31 TV Đồn Sơn 91324
32 TV Chanh Chử 91340
33 TV Đông Xuyên 91337
34 TV Trung Trang 91344
35 TV Do Nghi 91318
36 TV Cửa Cấm 91336
37 TV Cao Kênh 91338
38 TV Quang Phục 91339
39 TV Kiến An 91341
40 TV Tiên Tiến 91345
41 ĐÀI KTTV KV BẮC TRUNG BỘ BTB
42 TV Quảng Châu 73411
43 TV Giàng 73405
44 TV Lèn 73412
45 TV Cụ Thôn 73413
46 TV Chuối 73414
47 TV Ngọc Trà 73417
48 TV Cửa Hội 72436
49 TV Chợ Tràng 72429
50 TV Thạch Đồng 72445
51 TV Cẩm Nhượng 72446
52 ĐÀI KTTV KV TRUNG TRUNG BỘ TTB
53 TV Đông Hà 71511
54 TV Thạch Hãn 71512
55 ĐÀI KTTV KV NAM TRUNG BỘ NTB
56 TV Phú Lâm 71559
57 TV Phan Rang 71573
58 TV Phan Thiết 71578
59 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ NB
60 TV Gò Dầu Hạ 70601
61 TV Dầu Tiếng 71587
62 TV Thủ Dầu Một 71586
63 TV Biên Hòa 71594
64 TV Mỹ Tho 69731
65 TV Hòa Bình 69732
66 TV Vàm Kênh 69733
67 TV Long Định 69734
68 TV Cai Lậy 69735
69 TV Tân Châu 69759
70 TV Châu Đốc 66760
71 TV Long Xuyên 66762
72 TV Xuân Tô 66765
73 TV Tri Tôn 66764
74 TV Vàm Nao 66763
75 TV Chợ Mới 66761
76 TV Mộc Hóa 70606
77 TV Tân An 70607
78 TV Tuyên Nhơn 70610
79 TV Bến Lức 70608
80 TV Kiến Bình 70609
81 TV Chợ Lách 68738
82 TV An Thuận 68740
83 TV Bình Đại 69741
84 TV Mỹ Hóa 68739
85 TV Bến Trại 66742
86 TV Cao Lãnh 69727
87 TV Trường Xuân 69726
88 TV Cần Thơ 66768
89 TV Phụng Hiệp 66769
90 TV Vị Thanh 66770
91 TV Mỹ Thuận 69749
92 TV Tân Hiệp 66781
93 TV Rạch Giá 66782
94 TV Xẻo Rô 66783
95 TV Phú An 71600
96 TV Nhà Bè 71601
97 TV Đại Ngải 66755
98 TV Trần Đề (Thành Mỹ) 66776
99 TV Trà Vinh 69754
100 TV Cà Mau 66790
101 TV Sông Đốc 66791
102 TV Năm Căn 66797
103 TV Gềnh Hào 66796
104 TV Phước Long 66798