CẢNG XI MĂNG HẠ LONG

Thống Nhất, Hoành Bồ, Hạ Long, QN

Mực nước biển (H): - (Cm)
Độ cao sóng (HM0): - (m)
Độ dài sóng (TM02): - (m)
Độ cao sóng (Hmax): - (m)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

CẢNG XĂNG DẦU B12

Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Mực nước biển (H): - (Cm)
Độ cao sóng (HM0): - (m)
Độ dài sóng (TMO2): - (m)
Độ cao sóng max (Hmax): - (m)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KTHV CẢNG CẨM PHẢ

Vinacomin - Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, QN

Mực nước biển (H): - (Cm)
Độ cao sóng (HM0): - (m)
Độ dài sóng (TMO2): - (m)
Độ cao sóng max (Hmax): - (m)
Ac: - (v)
Lắp đặt ngày 28/5/2022 - (T)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN THANH SƠN

xã Thục Luyện, H. Thanh Sơn, T. Phú Thọ lắp 09/7/2022

Mực nước (H): - (Cm)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
RadarBatt: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN HÒN DẤU

Hòn Dấu, Vạn Hương, Đồ Sơn, HP

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN CÔ TÔ

Đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Mực nước biển (H): - (Cm)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN BẠCH LONG VĨ

Đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN HÒN NGƯ

Đảo Hòn Ngư, TX Cửa Lò, NA

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN HOÀNH SƠN

Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Mực nước biển (H): - (Cm)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Độ ẩm KK: - (%)
Bốc hơi: - (mm)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN SẦM SƠN

Hòn Trống mái, TX. Sầm Sơn, TH

Mực nước biển (H): - (Cm)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN LÝ SƠN

Lý Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN SƠN TRÀ

Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN CỒN CỎ

Đảo Cồn Cỏ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN PHÚ QUÝ

Ngũ Phụng, Phú Quý, Bình Thuận

Mực nước biển (H): - (cm)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN SONG TỬ TÂY

Song Tử Tây, Trường Sa, Khánh Hoà

Mực nước biển (H): - (Cm)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN CÔN ĐẢO

TT Côn Đảo, Côn Đảo

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN THỔ CHU

Đảo Thổ Chu, Phú Quốc

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN VŨNG TÀU

Phường VII, TP. Vũng Tàu

Mực nước biển (H): - (Cm)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN DKI/19

Nhà dàn, DKI/19, BR Vũng Tàu

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN DKI/7

Bãi Huyền Trân, Bà Rịa Vũng Tàu

Mực nước biển (H): - (m)
Nhiệt độ nước biển: - (°C)
Độ muối biển (S): - (‰)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HOÀI NHƠN

Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định

Nhiệt độ không khí: - (°C)
Nhiệt độ không khí max: - (°C)
Nhiệt độ không khí min: - (°C)
Độ ẩm không khí : - (%)
Độ ẩm không khí min: - (%)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HOÀI NHƠN

Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định

Áp xuất mực trạm: - (hPa)
Áp xuất mực biển: - (hPa)
Áp xuất mực biển max: - (hPa)
Áp xuất mực biển min: - (hPa)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ QUẢNG CHÂU

Xã Quảng Châu, Quảng Xương, TH

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ GIÀNG

Xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hoá, TH

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ KIM TÂN

Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, TH

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - ()
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ CỤ THÔN

Xã Hà Phú, huyện Hà Trung, TH

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ CẨM NHƯỢNG

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, TH

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ LINH CẢM

Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - ()
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUY VĂN TĐ LÈN

Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, TH

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ BÁI THƯỢNG

Xuân Bái, Bái Thượng, Thọ Xuân, TH

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ CHUỐI

Thị trấn Nông Cống, Nông Cống, TH

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ SƠN DIỆM

Sơn Diệm, Hương Sơn, HT

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ HOÀ DUYỆT

Đức Liên, Vũ Quang, HT

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ THẠCH ĐỒNG

Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh, HT

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ CHU LỄ

Hương Thuỷ, Hương Khê, HT

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ YÊN THƯỢNG

Thanh Yên, Thanh Chương, NA

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ ĐÔ LƯƠNG

Tràng Sơn, Đô Lương, NA

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ NAM ĐÀN

Thị trấn Nam Đàn, Nghệ An

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

THUỶ VĂN TĐ THẠCH GIÁM

TT Hòa Bình, Tương Dương, NA

Mực nước (H): - (m)
Mực nước (Htb) ngày: - (m)
Mưa 10 phút: - (mm)
Mưa 1 giờ: - (mm)
Mưa 3 giờ: - (mm)
Mưa 6 giờ: - (mm)
Mưa 12 giờ: - (mm)
Mưa 24 giờ: - (mm)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -