Danh sách trạm đo mặn

STT Tên trạm Mã trạm
1 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐÔNG BẮC M000
2 Mặn Đồn Sơn (ĐB) M001
3 Mặn Bến Triều M002
4 Mặn Ngầm Lục Lầm M003
5 Mặn Trung Trang M004
6 Mặn Cao kênh M005
7 Mặn Tiên Tiến M006
8 Mặn Quang Phục M007
9 Mặn Cửa Cấm M008
10 Mặn Đông Xuyên M009
11 Mặn Do Nghi M010
12 Mặn Kiến An M011
13 Mặn Lập Lễ M012
14 Mặn Đông Hải M013
15 Mặn Hải Thành M014
16 Mặn Trấn Dương M015
17 Mặn Đoàn Xá M016
18 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 0000
19 Mặn Dương Liễu M017
20 Mặn Ngũ Thôn M018
21 Mặn Phúc Khế M019
22 Mặn Đông Quý M020
23 Mặn Vân Cù M021
24 Mặn Ba Lạt M022
25 Mặn Bá Nha M023
26 Mặn An Phụ M024
27 Mặn Phú Lễ M025
28 Mặn Cống Dõng M026
29 Mặn Như Tân M027
30 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 0000
31 Mặn Quảng Châu M028
32 Mặn Ngọc Trà M029
33 Mặn Bến Thủy M030
34 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ 00000
35 Mặn Cầu Nguyễn Văn Trỗi M031
36 Mặn Cẩm Lệ M032
37 Mặn Cổ Mân M033
38 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ 0000000
39 Mặn Phú Lâm (NTB) M045
40 Mặn Phan Rí (NTB) M046
41 Mặn Vĩnh Phước (NTB) M047
42 Mặn Ngọc Hiệp (NTB) M048
43 Mặn Vĩnh Ngọc (NTB) M050
44 Mặn Vĩnh Phương (NTB) M050
45 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ 000000
46 Mặn Nhà Bè M001
47 Mặn Lý Nhơn M002
48 Mặn Cát Lái M003
49 Mặn Long Đại M004
50 Mặn Tuyên Nhơn M005
51 Mặn Cầu Nổi M006
52 Mặn Bến Lức M007
53 Mặn Tân An M008
54 Mặn Xuân Khánh M009
55 Mặn Lộc Thuận M010
56 Mặn Bến Trại M011
57 Mặn An Thuận M012
58 Mặn Bình Đại M013
59 Mặn Sơn Đốc M014
60 Mặn Hương Mỹ M015
61 Mặn Trà Kha M016
62 Mặn Trà Vinh M017
63 Mặn Cầu Quan M018
64 Mặn Hưng Mỹ M019
65 Mặn Đại Ngải M020
66 Mặn Mỹ Thanh (NB) M021
67 Mặn Long Phú (NB) M022
68 Mặn Thạnh Phú (NB) M023
69 Mặn Sóc Trăng M024
70 Mặn Cà Mau M025
71 Mặn Sông Đốc (NB) M026
72 Mặn Gành Hào (NB) M027
73 Mặn Phước Long (NB) M028
74 Mặn Rạch Giá (NB) M029
75 Mặn Xẻo Rô (NB) M030
76 Mặn An Ninh (NB) M031
77 Mặn Gò Quao (NB) M032
78 Mặn Sóc Cung (NB) M033
79 Mặn Long Thạnh (NB) M034
80 Mặn Vàm Kênh (NB) M035
81 Mặn An Định (NB) M036
82 Mặn Hòa Bình (NB) M037
83 Mặn Mỹ Tho (NB) M038
84 Mặn Đồng Tâm (NB) M039
85 Trạm thử nghiệm đo mặn 999999