CẢNG XI MĂNG HẠ LONG

Thống Nhất, Hoành Bồ, Hạ Long, QN

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

CẢNG XĂNG DẦU B12

Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

ff - (m/s)
dd - (Độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (Độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (Độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KTHV CẢNG CẨM PHẢ

Vinacomin - Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, QN

ff - (m/s)
dd - (Độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (Độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (Độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Tầm nhìn xa phía biển: - (m)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN HÒN DẤU

Hòn Dấu, Vạn Hương, Đồ Sơn, HP

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN CÔ TÔ

Đảo Cô Tô, Quảng Ninh

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
VB - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN BẠCH LONG VĨ

Đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN HÒN NGƯ

Đảo Hòn Ngư, TX Cửa Lò, NA

ff - (m/s)
dd - (Độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (Độ)
TGXH - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (m/s)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN HOÀNH SƠN

Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN SẦM SƠN

Hòn Trống mái, TX. Sầm Sơn, TH

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN LÝ SƠN

Lý Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN SƠN TRÀ

Sơn Trà, TP Đà Nẵng

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGHX2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
dxdx2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN CỒN CỎ

Đảo Cồn Cỏ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGHX2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN PHÚ QUÝ

Ngũ Phụng, Phú Quý, Bình Thuận

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN SONG TỬ TÂY

Song Tử Tây, Trường Sa, Khánh Hoà

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN TRƯỜNG SA

Trường Sa lớn, Khánh Hòa

ff - (m/s)
dd - (Độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (Độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (Độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT QUI NHƠN

TP. Quy Nhơn, Bình Định

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (Độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (Độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN CÔN ĐẢO

TT Côn Đảo, Côn Đảo

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN THỔ CHU

Đảo Thổ Chu, Phú Quốc

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN VŨNG TÀU

Phường VII, TP. Vũng Tàu

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN DKI/19

Nhà dàn, DKI/19, BR Vũng Tàu

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HẢI VĂN DKI/7

Bãi Huyền Trân, Bà Rịa Vũng Tàu

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac: - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT NHA TRANG

P Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
VB - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT PHAN THIẾT

Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
VB - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT PHAN RANG

TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
VB - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT CAM RANH

Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hoà

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
VB - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT TUY HOÀ

Phường II, TP Tuy Hoà, Phú Yên

ff - (m/s)
dd - (độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (độ)
TGXH2m - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (độ)
TGXH2s - (Giờ, phút)
VB - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT LA GI

Thị xã La Gi, Bình Thuận

ff - (m/s)
dd - (Độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (Độ)
TGXH - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (m/s)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -

KT HOÀI NHƠN

Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định

ff - (m/s)
dd - (Độ)
fxfx2m - (m/s)
dxdx2m - (Độ)
TGXH - (Giờ, phút)
fxfx2s - (m/s)
dxdx2s - (m/s)
TGXH2s - (Giờ, phút)
Ac - (v)
Thời gian: --h -- phút ngày --/--/----
Hiện tại: -