THUỶ VĂN TĐ HOÀ DUYỆTXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian THUỶ VĂN TĐ HOÀ DUYỆT (ST009)
Ngày Giờ Mực nước (H): Mực nước (Htb) ngày: Mưa 10 phút: Mưa 1 giờ: Mưa 3 giờ: Mưa 6 giờ: Mưa 12giờ: Mưa 24 giờ: Ac