CẢNG XĂNG DẦU B12Xuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian CẢNG XĂNG DẦU B12 (DG) CẢNG XĂNG DẦU B12 (DS)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH2m fxfx2s dxdx2s TGXH2s Ac: Mực nước biển (H): Độ cao sóng (HM0): Độ dài sóng (TMO2): Độ cao sóng max (Hmax): Ac: ĐANG ĐI BẢO DƯỠNG