KT HẢI VĂN SƠN TRÀXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian KT HẢI VĂN SƠN TRÀ (48855GIO) KT HẢI VĂN SƠN TRÀ (48855DMB)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGHX2m fxfx2s dxdx2s dxdx2s Ac Mực nước biển (H): Nhiệt độ nước biển: Độ muối biển (S):